EAN BAR KOD


Bar kod je smisleni niz tamnih crta i svijetlih međuprostora koji omogućavaju elektronskoj opremi da očitaju u njima sadržanu logičnu poslovnu informaciju o proizvodu.

Bar kod ili crtični kod ima strogo određena pravila. Bar kod je ustvari broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svjetlih međuprostora koje skener opet pretvara u broj, a on je ključ za bazu podataka s ostalim podacima o proizvodu, usluzi ili lokaciji. To omogućuje brzo i jednostavno očitavanje cijene, podataka o proizvodu, inventuru, kontrolu zaliha, utvrđivanje poreznih obveza itd.

Bar kod se kao simbol tiska ili direktno na ambalažu ili na naljepnicu i tako identificirani proizvod odlazi u distribucijsku mrežu, kroz kanale u veleprodaji do prodajnog mjesta u trgovini, gdje se skenira ili očitava prokladnom opremom i dekodira iz bar koda u ljudskom oku prepoznatljivu logičnu poslovnu informaciju.

Zašto EAN bar kod?

EAN sistem je jedinstven međunarodni sistem šifriranja, označavanja i identifikacije. Nastao je kao europski sistem (European Article Numbering - Evropsko numeriranje proizvoda), te njegovim prihvaćanjem od velikog broja država, on ubrzo postaje svijetski sistem. Baziran je na jednom od najprihvaćenijih metoda automatske identifikacije, i postavlja standarde koji predstavljaju važan element automatizacije poslovanja i efikasne komunikacije između različitih poslovnih partnera na nacionalnom i međunarodnom nivou. Sačinjavaju ga multisektorski standardi za jedinstvenu identifikaciju proizvoda (potrošačkih, zbirnih, transportnih pakovanja), usluga i lokacija (koje mogu biti: pravne kao npr. tvrtka, funkcionalne - npr. računovodstveni odjel, i fizičke - npr. skladište i sl.), standardi za prikazivanje dodatnih informacija, standardi za bar kod simbole i standardne EANCOM poruke u vidu elektroničke poslovne dokumentacije.

EAN oznaka je jedinstvena u svijetu i njeno pravilno korišćenje onemogućuje dodjelu iste oznake različitim objektima (proizvodima), a time i zabunu i probleme koji bi u tom slučaju nastali.

Struktura EAN bar koda

Struktura EAN koda je standardna : sastoji se od grupe brojeva koji sadrže podatak o:
- zemlji porijekla robe,
- proizvođaču i
- samom proizvodu.

U standardnom EAN 13 kodu uz ovih 12 brojeva trinaesti broj je kontrolni broj. Izračunava se posebnim algoritmom i provjerava ispravnu strukturu prethodnih znamenki.

Svaki EAN bar kod sastoji se od graničnih linija na lijevoj i desnoj strani od samog bar koda, te obaveznih "tihih zona", koje predstavljaju obaveznu svijetlu ili bijelu podlogu oko njega, kako skeniranje bar koda ne bi nailazilo na teškoće zahvaćajući nevažnu grafiku ili slova izvan koda.

 

EAN/UCC-13 struktura bar koda (12 + 1)

Kontrolni broj

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

N13


Kontrolna broj je posljednja brojka (krajnja desna) bar koda. Računa se na bazi ostalih brojeva u bar kod broju i koristi se za potvrdu da je bar kod tačno skeniran ili da je broj tačno sastavljen.
Kontrolni broj izračunava se pomoću MODULA 10 algoritma iz svih drugih znamenki u broju.

Što je EAN 8 ?

To je bar kod koji ima iste standarde kao EAN 13 samo umjesto 13 ima 8 znamenki i njegov je kapacitet u EAN sistemu ograničen. Za njegovu dodjelu potrebno je uputiti poseban zahtjev tehničkoj komisiji BIH-EAN-a s idejnim rješenjem ambalaže budućeg proizvoda, jer on se dodjeljuje proizvodima koji su tako mali da na njih fizički ne stane EAN 13.
 
EAN 13 EAN 8

Dimenzije EAN bar koda (mm)Primjer EAN bar koda u "prirodnoj veličini"
Kako dobiti EAN bar kod?

Potrebno je obratiti se Hrvatskom udruženju za kodiranje, EAN BOSNIA koje je osnovano u okviru BiH privredne komore i koje je punopravnim član EAN INTERNATIONAL-a (Međunarodnog udruženja za obrojčavanje) sa sjedištem u Bruxelles-u (Belgija).

Bosanskohercegovačko udruženje za kodiranje - EAN BOSNIA pravni je sljednik BOS-EAN-a u bh privrednoj komori.

Druge EAN organizacijeEAN-13 BAR KOD - Provjera kontrolne znamenke