Salih Čavkić, Inžinjer elektronike i informatike META TAGOVI

home

phonebook

software-a

biznis

it-rječnik

Šta su META tagovi, kada i kako ih koristiti...?

META tagovi su veoma korisne funkcije koje se postavljaju na stranicu. Pošto Meta tagovi imaju razne funkcije oni se mogu koristiti na mnogo načina, naprimjer za: opis stranice, ključne riječi (za serverske robote) koje pomažu bržem pronalaženju stranice, da naznače vlasnika stranice, autora stranice, kodu za karaktere odn. znakove, za redirekt itd... Kao i obični HTML tagovi, i META tagovi su nevidljivi za posjetioca stranice. Za razliku od HTML tagova, meta tagovi se postavljaju između <HEAD> i </HEAD> tagova stranice...

Dijele se na: HTTP-EQUIV i NAME meta tagove...

HTTP-EQUIV meta tagovi, su tagovi koji se koriste poput zaglavlja stranice. Oni služe browseru korisnika da uradi potrebne radnje sa stranicom koju učitava, pri čemu se prema stranici odnosi kao prema objektu. Ovim tagovima može se postići npr. dužina postojanja stranice u keš (cache) memoriji browsera, automatski redirekt browsera na drugu internet adresu, onemogućavanje pojavljivanja stranice u tuđem okviru (frame-u) itd...

NAME meta tagovi imaju najveću ulogu pri prijavljivanju vaših stranica na pretraživače (search engines), jer upravo oni sadrže podatke koje pretraživači najviše cijene (naravno, osim samog sadržaja stranice). To su npr. ključne riječi (keywords) i opis stranice (description)...


HTTP-EQUIV meta tagovi
Najčešće su slijedeći tagovi u upotrebi:

1) <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Mon, 19 Nov 2001 16:12:00 GMT>

ili za Centralno Evropsko područje:

2) <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Mon, 19 Nov 2001 16:12:00  CET>
Ovaj meta tag signalizira browseru od kada smatra stranicu "isteklom". Ako se korisniku stranica već nalazi u keš memoriji, sa ovim meta tagom, koji je istekao, browser će od servera da zatraži novu stranicu. Dakle browser neće koristiti onu iz keša...

2) <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="8;URL=http://www.ime stranice.com">

"Refresh" meta tag ponovo učitava stranicu, ili, ukoliko sadrži URL prosljeđuje korisnika na datu adresu. U navedenom primjeru, "8" označava vrijeme u sekundama poslije koga reload/redirekt počinje, a www.imestranice.com ili vaša adresa označava adresu na koju će korisnik biti proslijeđen poslije 8 sekundi...

3) <META HTTP-EQUIV="Window-target" CONTENT="_top">

Ovaj meta tag određuje ime prozora u kome se pojavljuje stranica. To je korisno kada neko hoće da stavi vašu stranicu u frejm (okvir) na njegovom sajtu, tako da izgleda da je i vaša stranica dio sadržaja dotičnog sajta...

4) <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
Ovaj meta tag određuje kodni karakter znakova i slova. Na primjeru vidimo da je podešen za Centralno-evropsku kodu i Istočno-evropsku kodu (Latin 2). Za zapadno evropsku kodu koristi se skoro isti meta tag s tom razlikom da umjesto windows-1250, upišemo:windows-1252, što označava (Latin 1) kodni karakter znakova i slova. Za ćirilične znakove i slova postavlja se: windows-1251

5) <META HTTP-EQUIV="Content-Language" content="bs-BA">
Ovaj meta tag se postavlja da bismo serverskom robotu naznačili na kojem jeziku je stranica, ujedno i da bi mu pomogli da pronađe stranice na dotičnom jeziku. Na primjeru je postavljeno (bs-BA) za bosanski jezik, međutim može da bude i (hr-HR) za hrvatski jezik itd..., a što se tiče naših slova ona će se podjednako pokazivati jer su ne samo tastatura odn. tipkovnica istog rasporeda već i svi znakovi.

Napomena: Meta tagove pod brojem 4 i 5 obično automatski postavlja FrontPage Editor na kojem radimo stranicu ali, u svakom slučaju vrijedi prekontrolisati da li je FPEditor dobro postavljen.
Kod pogrešno postavljenog Metataga pod brojem 5. može se desiti da se na sajtu ne pokažu neki naši znakovi kao Č č, Ć ć i Đ đ, dok Zapadno-evropski kod CP1252 poznaje znakove Š š i Ž ž.


NAME meta tagovi

Slijedeći tagovi se najviše koriste kod NAME tipa meta tagova...

1) <META NAME="keywords" CONTENT="ključne,riječi,koje,se,uklapaju,u,kategoriju,sajta">

Poslije prijave vašeg sajta na pretraživače, "robot" pretraživača posjeti vašu stranicu i pokupi potrebne podatke za indeksiranje. Da bi taj proces bio brži, tj. da robot ne bi skupljao sve ključne riječi iz teksta stranice, potrebno je napisati ovaj meta tag. U dijelu pod navodnicima, potrebno je navesti i odvojiti zarezima ključne riječi po kojima će sajt biti izlistan u rezultatima nečije pretrage. Postoje različite strategije u biranju ključnih riječi (o tome ću možda napisati poseban tekst), a tri najpopularnije su: Odabrati malo riječi (3-5). tako da vaš sajt bude među prvima ukoliko se pretraga vrši po nekoj od tih riječi; Nabacati što više riječi (oko 100). tako da se vaš sajt spomene u što većem broju pretraga; i posljednja (podmukla zamka koristiti najtraženije riječi na internetu, kao što su: sex, mp3, porn, email, free itd... (ako držite do vašeg digniteta ove podmukle zamke odbacite).

2) <META NAME=" description" CONTENT="Opis vaše stranice">

Opis stranice pretraživači djelimično koriste kao i ključne riječi, ali je mnogo češće baš u upotrebi opisa stranice :-) Naime, kada se vaš sajt pojavi među rezultatima pretrage, bilo bi glupo da pretraživač izbaci bilo kakav tekst koji izvadi iz stranice. Zato on lijepo ispod vaše internet adrese ubaci opis sajta, i to je mnogo elegantnije riješeno...

3) <META NAME="robots" CONTENT="all">

Ovaj meta tag informiše robote pretraživača šta da rade sa dotičnom stranicom, a opcije su: ALL - da indeksira tu stranicu, i da indeksira stranice koje su povezane linkovima... NONE - ni jedno ni drugo... INDEX - samo da indeksira; FOLLOW - samo da prati linkove; NOINDEX - da ne indeksira; NOFOLLOW - da ne prati linkove...
Ako pravite veliki broj stranica, najbolje da dowloadujete neki program za meta tagove. Preporučujemo vam "Abstractamation McAtis"
- Homepage ovog programa je: http://www.abstractamation.home.ml.org/mcatis/ a možda ga možete downloadovati i sa: http://www.download.com 
- Program je besplatan, malen i vrlo jednostavan za korišćenje, uz to posjeduje veliki broj tagova...

Napomena: Ako želite pogledati kako je to na ovoj stranici riješeno onda udarite na desno dugme na mišu zatim na Source code ili Bron code, Bron weergeven, zavisno kako kod koga stoji.
Posjetite našu stranicu ORBUS Belgium. Na njoj ćete naći mnogo više materijala. Udarite na logo Orbusa.
 


HTML Tags
Opširnije odgovore potražite na slijedećim linkovima: (en)